biblioteka Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki  w 2023r.

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki  w 2023r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy jest beneficjentem Programu Wieloletniego ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2023 roku na realizację zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków  – Priorytet 1.Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz.2.0  biblioteka  uzyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8.000 zł.

Celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post

DziałalnośćDziałalność

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest GminaKoprzywnica.W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Niedźwicach.Rolą Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego.Do podstawowych zadań Biblioteki

ZbioryZbiory

Księgozbiór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy oraz filii bibliotecznej wNiedźwicach liczył na koniec 2019 roku 23 604 woluminy i jest systematycznie uzupełnianypoprzez zakup nowości wydawniczych.Biblioteka gromadzi wydawnictwa z różnych dziedzin wiedzy,

Skip to content