biblioteka Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkownikówMiejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicyoraz Filii w Niedźwicach

Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkownikówMiejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicyoraz Filii w Niedźwicach

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koprzywnicy


Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkowników
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy
oraz Filii w Niedźwicach

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów o
ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UEL z 2016 r. Nr 119,s.1)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko -Gminna Biblioteka
  Publiczna w Koprzywnicy, ul.Rynek 39,27-660 Koprzywnica, tel.(15)847 60 50,
  adres e-mail:
  mgbp _ koprzywnica@op.pl
 2. Inspektor ochrony danych osobowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
  Koprzywnicy, adres e – mail ;mgbp _ koprzywnica@ op.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca
  1997 r. o bibliotekach(tj.Dz. U. z 2018 r. poz.574 z późn. zm.) oraz art.30 ust.1 pkt 3
  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2016 poz.1068 z
  późn. zm.) w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu
  udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług
  bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
  prawnych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi
  czytelnika.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem
  Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz
  wypożyczono książkę. Likwidacja karty nastąpi tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma na
  koncie żadnych zaległości.
 7. Pani /Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz
  organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom
  uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan , iż
  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post

ZbioryZbiory

Księgozbiór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy oraz filii bibliotecznej wNiedźwicach liczył na koniec 2019 roku 23 604 woluminy i jest systematycznie uzupełnianypoprzez zakup nowości wydawniczych.Biblioteka gromadzi wydawnictwa z różnych dziedzin wiedzy,

Skip to content