Kategoria: biblioteka

Regulamin WypożyczalniMiejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w KoprzywnicyRegulamin WypożyczalniMiejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy

§ 1Prawo korzystania1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.3.Przy zapisie czytelnik powinien:a)okazać dowód osobisty,b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,c)wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich

Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkownikówMiejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicyoraz Filii w NiedźwicachKlauzula informacyjna dla czytelników i użytkownikówMiejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicyoraz Filii w Niedźwicach

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznejw Koprzywnicy Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkownikówMiejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicyoraz Filii w NiedźwicachW związku z wejściem