Kategoria: Bez kategorii

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 28 czerwca 2013 r.U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 28 czerwca 2013 r.

                                       Rady Miejskiej w Koprzywnicy                                            z dnia  28 czerwca 2013 r.      zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu  bibliotece publicznej      Na podstawie art.18 ust.2 pkt